11 Mayıs 2021

Kültürel Dönüşüm

ile Birsen Çevik Akgünlü

Son paylaşımım olan ‘Dijital Dönüşümün Başarı Anahtarları’ paylaşımımım ardından okuduğum World Economic Forum’un Yeni Nesil Organizasyonlar hakkındaki makalesi birbirlerini bütünledi.

Dijital Dönüşümün başarı anahtarları olarak belirtilen ‘liderlik anlayışı, yetkin ve yetkilendirilmiş organizasyon ve şeffaf iletişim’ gibi kavramlar, Kültürel Dönüşüm bakış açısı ile ele alındığında puzzle’in iki parçası gibi bir araya geliyorlar.

Yazıda yeni nesil liderlik yaklaşımına dair çok değerli kaynaklar paylaşılıyor:

Bu zengin yazıdan benim çıkardığım özet:

  • Organizasyonlar büyüdükçe karmaşıklaşıyor. Büyüme ile gelen kontrol ve standardizasyon ihtiyacı bolca süreci, prosedürü, politikayı yani bürokrasiyi de beraberinde getiriyor. Bürokrasi ile inovasyon/performans arasındaki korelasyon da maalesef negatif…
  • İyi yetenekleri ve yenilikçi bakış açılarını organizasyona kazandırmayı hedefleyen çoğu büyük şirket, aynı yeteneklerin hareket alanını bürokrasi ya da hiyerarşi nedeniyle kısıtlıyor…
  • Bürokrasiden sıyrılıp, prensip ve yetki bazlı esnek yaklaşımlar uygulayan şirketler start-up ruhunu ve yaratıcılığını koruyabiliyor…
  • VUCA dünyasında başarılı olabilmek için bakış açımızı ve şirket kültürümüzü yenilemek zorundayız…

Hiyerarşiden arınmış, kontrollerin yerini yetkilendirmeye bırakmış, yeni fikirleri denemeye ve öğrenmeye açık, şeffaf iletişimi ve manalı/anlamlı işler yapmayı odakta tutan organizasyonlar fark yaratacaklar!

Link: Is management era over?

Keyifli okumalar,

Birsen

Aralık 2018 (Edit Mayis 2021)