8 Mayıs 2021

Dijital Dönüşümün Başarı Anahtarları

ile Birsen Çevik Akgünlü

‘Değişim Yönetimi’ kavramı nasıl iş hayatının her alanına girdi ise, ‘Dijital Dönüşüm’  de 2010’lı yıllar itibariyle iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini görüyoruz…

İlk uygulamalarda başarılı ‘değişim yönetimi’ örnekleri oldukça azdı. Bu konuda bolca analiz yapıldı, makaleler yazıldı, dersler çıkarıldı ve öğrenimler hayata geçirildikçe başarılı örneklerin sayısı da artmaya başladı. Dijital dönüşüm projelerine dair de benzeri bir öğrenim eğrisinde olduğumuzu dönüşüyorum.

McKinsey’nin hazırladığı ekteki makale, transformasyon projelerinin başarılı olabilmesi için kritik olan 5 temel faktörü ele alıyor:

 1. Liderlik
  Dijital teknolojilere dair bilgili, transformasyonu tetikleyen, sahiplenen ve davranışsal değişimleri ile rol model olan yönetim ekipleri.
 2. Yetkinlik
  Transformasyon proje ekibinin alanlarında uzman yeteneklerden oluşması ve organizasyonun dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine kaynak ayrılması.
 3. Yetki
  İş süreçlerinin ve iş tanımlarının yeniden belirlenmesi, bu tasarım çalışmalarına çalışanların da dahil edilmesi ve onay yetkisinin organizasyonda yaygınlaştırılması. Yeni fikirler üreten, risk alan ve sorgulayan yetkin bir organizasyon yaratılması.
 4. Uygulama
  Dijital araçların ve ‘self-serve’ teknolojilerin günlük iş yapış şekillerinin içine yedirilmesi ve düzenli güncellenmesi.
 5. İletişim
  Transformasyon ihtiyacının nedenini ve niçinini anlatan net bir söylemin oluşturulması ve düzenli, şeffaf iletişim.

Link: Unlocking Success in Digital Transformations

Keyifli okumalar,

Birsen

11 Aralık 2008 (Edit 11 Aralik 2021)